Sist endret: 16. desember 2019

Aksept av vilkårene og betingelsene

Velkommen til www.konnabonus.com («nettstedet» eller «nettstedet») som eies og kontrolleres av Affcool LTD, et selskap dannet i samsvar med lovene på Malta, med sin registrerte forretningsadresse på 152, OFFICE 9, TRIQ IN-NAXXAR City/Locality SAN GWANN SGN 9030 Country MALTA, Malta (heretter “Selskap”, “Vi”, “Oss” eller “Vår”).

Disse vilkårene og betingelsene som er beskrevet her, styrer din tilgang og bruk av nettstedet, og andre tjenester som tilbys av selskapet (samlet referert til som «tjenester»). Ved å få tilgang til eller bruke tjenestene, representerer og garanterer du at du har lest, forstått og samtykker i å være bundet av disse vilkårene og våre personvernregler, samlet referert til som «avtalen» eller «vilkårene».

Enhver henvisning i denne avtalen til «Du», «Din» eller «Bruker» refererer til deg, en person som får tilgang til tjenesten og enhver henvisning til «selskapet», «Vi», «oss» eller «vår» refererer til Affcool LTD.

Egnethet

Du kan bare bruke tjenestene våre hvis du har den juridiske kapasiteten til å inngå en bindende kontrakt med selskapet i samsvar med disse vilkårene og gjeldende lokale, statlige, provinsielle og nasjonale lover. Personer under 18 år er strengt forbudt å få tilgang til tjenestene våre.

Ved å fortsette å få tilgang til nettstedet vårt, representerer og garanterer du at:

 • Du er minst 18 år eller eldre;
 • Du har ikke tidligere blitt utestengt av selskapet fra å bruke tjenesten; og
 • Du er ikke statsborger / bosatt i et land eller territorium der bruken av tjenesten er forbudt eller på noen måte begrenset av gjeldende lover eller forskrifter.

Om tjenesten

Selskapet tilbyr et sammenligningstjeneste for online casinoer. Brukere kan bruke nettstedet til å lese og sammenligne informasjon om forskjellige casinoer og tjenester som tilbys av slike casino operatører (heretter «Casino Operatører» eller «Tredjepart») samt bransjens nyhetsartikler og blogginnlegg. Selskapet påtar seg intet ansvar for innhold eller tjenester levert av slike casino operatører. Du forstår og aksepterer at din deltakelse og interaksjon med ethvert casino nettsted vil være underlagt separate vilkår og betingelser mellom deg og en slik casino operatør, og selskapet vil ikke være part i noen avtale mellom deg og casino operatøren. Selskapet påtar seg ikke noe ansvar for informasjon som er gjort tilgjengelig om noe casino gjennom nettstedet og eventuell casinolink som er tilgjengelig på nettstedet.

FOR Å UNNGÅ ALL TVIL, SELSKAPET OPERERER IKKE, ELLER KONTROLLERER INGEN AV DISSE CASINOENE SOM ER OPPFØRT PÅ VÅRT SAMMENLIGNINGS-NETTSTED, OG SELSKAPET VIL IKKE VÆRE EN PART I EVENTUELLE TRANSAKSJONER ELLER UENIGHET MELLOM BRUKERE OG CASINO OPERATØR. SELSKAPET ER IKKE ANSVARLIG FOR TAP, KRAV ELLER SKADER PÅFØRT EN BRUKER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, UT I FRA BRUKERENS TILLIT TIL INFORMASJON ELLER TREDJEPARTS LINKER SOM ER GJORT TILGJENGELIG PÅ DENNE NETTSIDEN.

VÆR OPPMERKSOM PÅ AT INNLEGG MED CASINO INFORMASJON ELLER LENKER PÅ NETTSTEDET SKAL IKKE BETRAKTES SOM EN TILSLUTNING MELLOM CASINOET OG SELSKAPET. SELSKAPET GARANTERER IKKE SPESIFIKKE RESULTATER VED BRUK AV NETTSTEDET OG BRUKERENS BESLUTNING OM Å GJØRE ENHVER AVTALE MED EN TREDJEPART VIL BLI GJORT AV BRUKEREN HELT PÅ DERES EGEN RISIKO.

Brukerinnhold

Selskapet kan tillate brukere å legge inn kommentarer på blogginnlegg og artikler på nettstedet (heretter kalt «brukerinnhold»).

Selskapet krever ikke eierforhold til noe brukerinnhold; ved å legge ut ditt brukerinnhold på nettstedet, gir du imidlertid selskapet en ikke-eksklusiv, ugjenkallelig, evigvarende, royaltyfri verdensomspennende lisens til å bruke, kopiere, distribuere, overføre, offentlig vise, reprodusere, utarbeide deriverte verk av ditt brukerinnhold i alle medier. Du forstår og aksepterer at når du sender selskapet dine tilbakemeldinger, ideer og forslag, gir du selskapet, dets etterfølgere og tildeler, fulle og eksklusive rettigheter til å bruke, avsløre og på annen måte utnytte ideene og forslagene dine, enten ved å bli inkludert i vår tjeneste eller ved å opprette en ny tjeneste, helt eller delvis, uten noen begrensning eller kompensasjon til deg nå eller noen gang i fremtiden.

Du erklærer og garanterer overfor selskapet at du har den immaterielle eiendomsretten og autoriteten til å legge ut bruker innholdet ditt på nettstedet og at ditt brukerinnhold ikke vil være i strid med intellektuell eiendom, personvern eller andre gjeldende lover. Du erkjenner at du er alene ansvarlig for lovligheten, påliteligheten og opphavsretten til ditt brukerinnhold, og du samtykker i at du ikke vil legge ut noe brukerinnhold på nettstedet som er i strid med noen bestemmelse i denne avtalen. Du gir videre selskapet og dets autoriserte personell rett til å identifisere deg som eier av slikt brukerinnhold med ditt navn, eller e-postadresse der det er relevant, eller lovpålagt.

Du gir herved alle brukere av nettstedet en ikke-eksklusiv lisens for å få tilgang til og se ditt brukerinnhold som er lagt ut på nettstedet.

Åndsverk

Alle rettigheter, tittel og interesse for og til alle opphavsrettigheter, varemerker, domenenavn, forretningshemmeligheter, kunnskap og andre intellektuelle og / eller eiendomsrettigheter, relatert til tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til, all tekst, grafikk, lyd , video, interaktive funksjoner, kode, merker, programvare og lignende, er enten eid av eller lisensiert til selskapet («Company Content»). Alt selskapets innhold er beskyttet av copyright-lover og traktater over hele verden. Enhver handling som kopierer, selger, reproduserer, republiserer, modifiserer, distribuerer og lager utbrodert arbeid av selskapets innhold uten vårt uttrykkelige skriftlige samtykke eller lisens giverens samtykke vil utgjøre et brudd på immaterielle rettigheter.

Selskapet gir deg en ikke-overførbar, tilbakekallbar, verdensomspennende, ikke-eksklusiv, begrenset lisens til å bruke nettstedet i løpet av denne avtalen.

Retningslinjer for fellesskapet

I interessen av å skape et trygt fellesskap for våre brukere, har vi laget noen retningslinjer for fellesskapet som alle brukere må overholde under deres deltakelse / bruk av nettstedet vårt, og når de reagerer på innholdet vårt. Hvis du ikke er enig i disse retningslinjene for samfunnet, må du avstå fra å delta i samfunnsområder.

Når du samhandler med nettstedet vårt og bestemmer deg for å legge ut noe offentlig synlig innhold, vennligst:

 • Respekter andre brukere som er i dette samfunnet med deg. Du forstår at de kan ha forskjellige synspunkter fra deg, og du kan alltid gi ditt bidrag uten å være sårende eller krenkende mot andre. Kort sagt, vær snill mot andre;
 • Respekter loven og avstå fra å legge ut innhold som bryter lokale lover, inkludert copyright-lover;
 • Hjelp oss med å overvåke usunn brukeratferd ved å rapportere om noe du vet å være i strid med disse vilkårene, eller som kan bli sett på som trakassering, overgrep, upassende, støtende for enkeltpersoner eller grupper, som fremmer hatefulle ytringer eller kriminalitet;
 • Ikke legg ut noe innhold som er nedverdigende for en gruppe, enten det er basert på rase, funksjonshemming, alder, seksuell legning, kjønnsidentitet eller voldelig, ærekrenkende, suggererende eller på noen måte ulovlig eller uetisk;
 • Vi har en nulltoleransepolitikk for brukere som har til hensikt å bruke eller faktisk bruke nettstedet vårt for rovdrift, inkludert trakassering, mobbing eller lignende farlig oppførsel.

Hvis vi oppdager at du har brutt noen av de nevnte vilkårene, forbeholder vi oss retten til å blokkere deg og iverksette passende juridiske tiltak for å sikre sikkerheten i samfunnet vårt.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR INNHOLD

ALT INNHOLD («INFORMASJON») LAGT TILGJENGELIG PÅ NETTSTEDET ER KUN FOR GENERELLE INFORMASJONSMÅL. SELSKAPET BRUKER ALLE RIMELIGE TILTAK FOR Å SIKRE AT ALL INFORMASJON PÅ NETTSTEDET ER RIKTIG, FULLSTENDIG OG OPPDATERT. VI ER IMIDLERTID IKKE I STAND TIL Å TILBY NOEN GARANTIER FOR AT SLIK INFORMASJON VIL VÆRE FEILFRI, OG SELSKAPET VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN INFORMASJON LEVERT AV EVENTUELLE CASINO OPERATØRER, ELLER NOEN INTERAKSJONER MELLOM EN BRUKER OG LIGNENDE TREDJEPART. SELSKAPET STÅR IKKE ANSVARLIG FOR NOE FEIL OG MISOPPFATNINGER I NOEN INFORMASJON PÅ VÅRT NETTSTED OG VI FORBEHOLDER RETTEN TIL Å ENDRE ALL INFORMASJON, NÅR SOM HELST, UTEN Å PÅTA OSS NOE ANSVAR. NETTSTEDET LEVERES TIL BRUKERE PÅ EN «SOM ER» OG «MED ALLE FEIL» -BASIS, UTEN NOEN GARANTI FOR NOEN SLAG, UTTRYKKELIG ELLER IMPLISITT.

DIN BESLUTNING OM Å BRUKE INFORMASJONEN SOM ER TILGJENGELIG PÅ NETTSIDEN ER DITT EGET ANSVAR.

Politikk for akseptabel bruk

Du samtykker herved til at du bare vil bruke nettstedet i samsvar med retningslinjene for akseptabel bruk. Du godtar spesifikt at:

Du vil alltid sette en økonomisk grense (“Budsjett”) for deg selv før du begynner å spille med penger, og du vil slutte å spille når du når brukt det angitte budsjettet;

 • Du vil ikke bruke nettstedet for utøvelse av ulovlig eller forbudt aktivitet;
 • Du vil ikke bruke nettstedet til noe kommersielt formål uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra en autorisert representant for selskapet;
 • Du vil bare bruke nettstedet i samsvar med alle gjeldende lover og regler;
 • Du vil ikke legge ut, dele eller promotere noe innhold på nettstedet som er nedverdigende for en gruppe enten det er basert på rase, funksjonshemming, alder, seksuell legning, kjønnsidentitet eller på noen måte voldelig, ærekrenkende, suggererende eller ulovlig;
 • Du vil ikke legge ut eller laste opp noe innhold som krenker immaterielle rettigheter til en annen person eller enhet;
 • Du vil ikke endre, tilpasse, oversette eller reversere ingen deler av nettstedet;
 • Du vil ikke bruke noen robot, edderkopp, skraping / gjenfinning av nettsteder eller andre automatiserte rutiner for å skrape data / informasjon fra noen del av nettstedet;
 • Du vil ikke formatere eller ramme inn noen del av nettstedet uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra selskapet, noe som kan avvises etter vårt eget skjønn;
 • Du vil ikke legge ut noe innhold på noen webside, som feilaktig uttrykker eller impliserer at slikt innhold eller materiale er sponset eller godkjent av selskapet;
 • Du vil ikke overføre virus, trojanske hester eller annen kode av destruktiv karakter;
 • Du vil ikke kopiere eller lagre noe innhold som tilbys på nettstedet til annet enn for ditt eget personlige bruk;
 • Du vil ikke iverksette tiltak som pålegger eller kan pålegge etter vårt skjønn en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på vår IT-infrastruktur;
 • Du vil ikke reprodusere, distribuere, vise eller tilgjengeliggjøre data, informasjon eller deler av nettstedet til noen tredjepart uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra en autorisert representant for selskapet.

Ansvarlig spill

Vi er opptatt av å forebygge problemspilling i størst mulig grad. For å forhindre de negative konsekvensene av pengespill, anbefaler vi at du setter en økonomisk grense («Budsjett») for deg selv når du planlegger å spille med penger. Du skal aldri spille for penger du ikke har råd til å tape. Du forstår og er enig i at casinoer er for underholdning og ikke en måte å tjene penger på.

Hvis du har et spillproblem, kan du beskytte deg mot de negative konsekvensene av pengespill ved å sette begrensninger for pengespill for deg selv. Hvis du vil lære mer, besøk www.emta.ee. Vi oppfordrer deg også til å informere oss om din selveksluderende status, og avstå fra å gå inn på nettstedet eller nettstedene til noen casino operatører.

Tilknyttede lenker

Vi deltar i tilknyttede markedsføringsprogrammer. Nettstedet vårt inneholder lenker til nettcasinoer som eies og drives av tredjeparts casino operatører. Når du klikker på slike lenker, blir du omdirigert til slike tredjeparts nettsteder. Vi påtar oss ikke noe ansvar for slike tredjeparts casino operatører. Vær oppmerksom på at all informasjon om casino tilbud som er oppført på vår hjemmeside er hentet fra slike tredjeparts nettsteder. Vi støtter ikke eller gir noen representasjon om integriteten til slik informasjon, tjenester som tilbys av Casino Operators, eller resultatene av bruken av slik tredjepartstjeneste.

Det anbefales at du leser nøye gjennom vilkårene og personvernreglene til slike tredjeparts- casinoer som styrer din bruk av deres tjenester. Du erkjenner at du besøker disse tredjeparts nettsteder utelukkende på egen risiko.

Oppdateringer

Selskapet forbeholder seg retten til å endre vilkårene og betingelsene i denne avtalen, fra tid til annen, for å gjenspeile enhver endring i vår tjeneste, endringer i gjeldende lover og regler, så vel som andre lignende årsaker. Med mindre annet er uttrykkelig spesifisert, skal endringer i denne avtalen være gjeldende fra den datoen vi legger ut den oppdaterte versjonen på siden der disse vilkårene vises og varsler deg ved å endre den sist endrede datoen på toppen av disse vilkårene.

Det er utelukkende ditt ansvar å regelmessig gjennomgå denne avtalen for å gjøre deg kjent med eventuelle vesentlige endringer. Din fortsatte bruk av nettstedet etter ikrafttredelsesdatoen for endringer skal utgjøre din aksept av slike endringer. Hvis du ikke er enig i noen endringer, må du umiddelbart slutte å bruke tjenesten vår.

Ansvarsfraskrivelse for garantier

TJENESTEN LEVERES PÅ EN «SOM ER,» OG «SOM TILGJENGELIG» BASIS. TIL MAKSIMALT OMFATTET GJENNOMFØRT AV GJELDENDE LOV, LEVERES TJENESTEN UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR FOR ET BESTEMT FORMÅL, REGELBRUDD, ELLER NÆRINGSFORMÅL.

VI REPRESENTERER ELLER GARANTERER IKKE AT INFORMASJONEN SOM ER TILGJENGELIG GJENNOM NETTSTEDET ER FULLSTENDIG, PÅLITELIG ELLER KORREKT; AT TJENESTEN VIL VÆRE UAVBRUTT, FEILFRI ELLER HELT SIKKER; AT TJENESTEN VIL OPPFYLLE DINE FORVENTNINGER ELLER KRAV; ELLER AT NOEN MANGLER / FEIL VIL KORRIGERES. INGEN INFORMASJON ELLER RÅD HENTET AV DEG FRA NETTSTEDET ELLER GJENNOM SELSKAPET SKAL IKKE VÆRE NOEN GARANTI SOM IKKE ER UTTRYKKELIG OPPFATTET I VILKÅRENE.

NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE OG BEGRENSNING AV VISSE IMPLISERTE GARANTIER, SÅ DE OVENNEVNTE UNNTAKENE TRENGER IKKE NØDVENDIGVIS Å GJELDE DEG.

Styrende lov

Denne avtalen skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i Republikken Estland uten hensyn til konflikterende lovverk.

Ingen klassehandlinger

Alle krav mellom partene relatert til disse vilkårene vil bli prosessert individuelt, og du vil ikke konsolidere eller søke klassebehandling for noe krav med hensyn til nettstedet eller noen tjenester som tilbys av selskapet.

Legge merke til

Med mindre annet er uttrykkelig angitt, skal enhver varsel, forespørsel, krav, eller kommunikasjon som skal gis av brukeren til selskapet, skje skriftlig til selskapets representant på [INSERT EMAIL ADRESSE].

Force Majeure

Verken selskapet eller brukeren vil bli holdt ansvarlig for unnlatelse av å utføre noen av sine forpliktelser overfor den andre hvis slike hendelser skyldes Guds handlinger (inkludert brann, flom, jordskjelv, storm, orkan eller andre naturkatastrofer) eller noen annen force majeure hendelse som krig, invasjon, handling av utenlandske fiender, fiendtligheter (uavhengig av om krig er erklært), borgerkrig, opprør, revolusjon, oppstand, militær eller usurpert makt eller inndragning, terror aktiviteter, nasjonalisering, regjeringssanksjon, blokkering, embargo, arbeidstvist, streik, lockout eller eventuell avbrudd eller svikt i strøm eller server, system, datamaskin, internett eller telefontjeneste.

LIVE!
Offline